Επιχειρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης αφού προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στη μείωση της ανεργίας.

Η ανάπτυξη κουλτούρας, που έχει σκοπό να προωθήσει την επιχειρηματικότητα στους νέους, καθώς και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα καλλιεργεί το πάθος για νέες ιδέες, αποτελεί σημαντικό μοχλό για την ενίσχυση της απασχόλησης καθώς επίσης και την ανάπτυξη της οικονομίας και της εγχώριας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ικανοτήτων, στάσεων και αξιών, σε μαθητές από νεαρή ηλικία προκειμένου να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να καινοτομήσουν, προωθείται η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Junior Achievement Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχει εντάξει στην εκπαίδευση, από το 2013 το πρόγραμμα/διαγωνισμό «Μαθητική Επιχείρηση», στο οποίο λαμβάνουν μέρος μαθητές ηλικίας 15 με 18 ετών, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

Φωτογραφικό Υλικό

Οπτικοακουστικό ΥλικόΠρόγραμμα «Μαθητικής Επιχείρησης»

Με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και μεντόρων, οι μαθητές και μαθήτριες δημιουργούν μια μαθητική επιχείρηση, όπου αναλαμβάνουν ρόλους και καθήκοντα, ώστε να λειτουργήσουν με επιτυχία μια βιώσιμη επιχείρηση.

Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να διακρίνονται από καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Οπτικοακουστικό ΥλικόΦωτογραφικό Υλικό

Κύριοι στόχοι του προγράμματος:

 • Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσα από τη βιωματική/προσομοιωτική άσκηση επαγγελματικών/επιχειρηματικών ρόλων.
 • Να προάγει την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, όπως η ανάληψη ευθύνης, η δημιουργικότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη κινδύνου, η δεξιότητα σχεδιασμού, στρατηγικής και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαλή συνεργατικότητα, η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων, η επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων, η κριτική σκέψη κ.α.
 • Να ωθήσει τους μαθητές και μαθήτριες στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρωτοβουλιών ώστε να συνειδητοποιήσουν, με βιωματικό τρόπο, τη δυνατότητά τους να συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη και στην επιδίωξη θετικών κοινωνικών αλλαγών.
 • Να δώσει ευκαιρίες σε μαθητές και μαθήτριες να δικτυωθούν σε Παγκύπριο και Πανευρωπαϊκό επίπεδο τόσο μέσω της συμμετοχής τους στους τοπικούς και Πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς, όσο και στο Πρόγραμμα Αποφοίτων του Οργανισμού (JA Alumni Cyprus).

Το πρόγραμμα διεξάγεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και περιλαμβάνει τα εξής:
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών (3-4 συναντήσεις/σεμινάρια).
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση μαθητών και μαθητριών (σεμινάρια σχετικά με: συγγραφή ετήσιας έκθεσης, ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής, digital marketing).
 • Στήριξη των ομάδων από μέντορες που προέρχονται από τον επιχειρηματικό κόσμο, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Ετοιμασία και υποβολή ετήσιας έκθεσης, έκτασης δέκα σελίδων συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (η υποβολή της ετήσιας έκθεσης είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή των ομάδων στην εμπορική έκθεση).
 • Εμπορική έκθεση με τη συμμετοχή όλων των ομάδων και επιλογή των 10 καλύτερων ομάδων με βάση τα κριτήρια αξιολόγηση της 1ης κριτικής επιτροπής.
 • Υποβολή αναθεωρημένης ετήσιας έκθεσης από τις 10 μαθητικές επιχειρήσεις που προκρίθηκαν για να λάβουν μέρος στην τελική φάση του διαγωνισμού.
 • Τελικός διαγωνισμός. Παρουσίαση και 2η αξιολόγηση από 2η κριτική επιτροπή.
 • Απονομή κύριων βραβείων (1ο, 2ο και 3ο βραβείο) και ειδικών (signature) βραβείων.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο, λαμβάνουν μέρος σε συναντήσεις και σεμινάρια και μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, ετοιμάζουν επιχειρηματικό σχέδιο, διεξάγουν έρευνα αγοράς, στρατηγική μάρκετινγκ και στρατηγική πωλήσεων.

Φωτογραφικό ΥλικόΠλεονεκτήματα από τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα:
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αναπτύσσουν προσωπικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, όπως:
 • Δημιουργική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ικανότητες ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
 • Ανάληψη ευθυνών και ρίσκου

Εμπορική Έκθεση

Όλες οι μαθητικές επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν μέρος στην εμπορική έκθεση όπου προβάλουν την επιχείρηση και προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης, εξειδικευμένη κριτική επιτροπή επισκέπτεται τα εμπορικά περίπτερα των εταιρειών και αξιολογεί τις επιχειρηματικές ιδέες των μαθητών και μαθητριών.

Φωτογραφικό ΥλικόΤελικός διαγωνισμός

Οι δέκα επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία υποβάλλουν εκ νέου την ετήσια έκθεση με τα νέα στοιχεία της επιχείρησης τους.

Στη συνέχεια παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στην τελική φάση του Διαγωνισμού, και υποβάλλονται σε συνέντευξη από 2η εξειδικευμένη κριτική επιτροπή, στην παρουσία του κοινού, όπου επιλέγεται η «Επιχείρηση της Χρονιάς». H νικήτρια μαθητική ομάδα του Διαγωνισμού εκπροσωπεί την Κύπρο στο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό του Junior Achievement Europe.

Πέραν από το πρώτο (1ο) βραβείο «Επιχείρηση της Χρονιάς», απονέμονται τα βραβεία δεύτερο (2ο) και τρίτο (3ο) βραβείο «Επιχείρηση της Χρονιάς».

Φωτογραφικό ΥλικόΠρόσθετα, απονέμονται τα πιο κάτω «Signature» βραβεία:
 • Καλύτερη ετήσια έκθεση
 • Καλύτερο εμπορικό περίπτερο
 • Καλύτερο λογότυπο
 • Καλύτερο βίντεο
 • Μεγαλύτερες πωλήσεις
 • Καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία
 • Καλύτερη ψηφιακή επικοινωνία
 • Κοινωνική ευθύνη
 • Φοίνικας

Διαχρονική εξέλιξη συμμετοχών στο πρόγραμμα «Μαθητική επιχείρηση»