Προγραμματισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Οικονομικά - Λογιστική Α' Λυκείου Προσανατολισμού (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Οικονομικά - Λογιστική Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
B΄Λυκείου
Εμπορικά Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Λογιστική Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 03/12/2020
Οικονομικά Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Β' Λυκείου (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Γ΄Λυκείου
Λογιστική Γ' Λυκείου 09/09/2020
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 09/09/2020
Οικονομικά (Πολιτική Οικονομία) Γ' Λυκείου 09/09/2020
Μάρκετιγκ Γ' Λυκείου 09/09/2020
Εσπερινά Γυμνάσια - Λύκεια
Οικονομικά Προσανατολισμού - Τύπος 1 & 2 - Α΄ Τάξη 22/08/2019
Οικονομικά Κοινού Κορμού - Τύπος 1 & 2 - Α΄ Τάξη 22/08/2019
Λογιστική Τύπος 1- Β΄ τάξη 01/09/2020
Εμπορικά - Μάρκετινγκ -Tύπος1- Β΄ τάξη 01/09/2020
Οικονομικά Τύπος 1 - Β΄ τάξη 01/09/2020
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τύπος 1 - Β΄ τάξη 01/09/2020
Οικονομικά Τύπος 2 - Β΄ τάξη 01/09/2020
Λογιστική - Στ' Τάξη 18/08/2017
Λογιστική - Z' Τάξη 18/08/2017
Μάρκετινγκ - Στ' Τάξη 18/08/2017
Μάρκετινγκ - Z' Τάξη 18/08/2017
Οικονομικά - Στ' Τάξη 18/08/2017
Οικονομικά - Ζ' Τάξη 16/10/2018
Τεχνικές Σχολές
Πρακτική Κατεύθυνση - Κλάδος Υπηρεσιών
Οικονομικά Β΄ Τεχνικών Σχολών (ανά Τετράμηνο) 09/09/2020
Δακτυλογραφία Γ΄ Τεχνικών Σχολών 09/09/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Β΄ Τεχνικών σχολών – Πρακτική κατεύθυνση 09/09/2020
Οργάνωση / Διοίκηση Επιχειρήσεων Γ΄ Τεχνικών Σχολών - Πρακτικής κατευθυνσης 09/09/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Γ΄ Τεχνικών Σχολών - Πρακτικής κατεύθυνσης 09/09/2020
Μάρκετινγκ Γ΄ Τεχνικών Σχολών - Πρακτική κατεύθυνση 09/09/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Γ΄ Τεχνικών Σχολών - Θεωρητικής κατεύθυνσης - Λογιστικά 09/09/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Γ΄ Τεχνικών Σχολών - Θεωρητικής κατεύθυνσης-Τουρισμού 06/05/2020
Δακτυλογραφία Α' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Δακτυλογραφία Β' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Οικονομικά Α' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Εμπορικά Α' Τεχνικών Σχολών - Πρακτική Κατεύθυνση (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Εμπορικά Α' Τεχνικών Σχολών - Θεωρητική Κατεύθυνση (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Εμπορικά Β' Τεχνικών Σχολών - Πρακτική Κατεύθυνση (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Λογιστική/Οικονομικά Α΄ 'Ετους Τεχνικών Σχολών  (ΘΞΜ) 09/09/2020
Λογιστική/Οικονομικά Β΄ 'Ετους Τεχνικών Σχολών  (ΘΞΜ) 09/09/2020
Λογιστική/Οικονομικά Γ΄ 'Ετους Τεχνικών Σχολών  (ΘΞΜ) 09/09/2020
Λογιστική Α' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Λογιστική Β' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Λογιστική Γ' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020
Μάρκετινγκ Β' Τεχνικών Σχολών (ανά τετράμηνο) 09/09/2020