Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Οικονομικά Προσανατολισμού - Eξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οικονομικά Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα Μάθημα   08/09/2021
Β΄Λυκείου
Εμπορικά - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οικονομικά - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων - Εξεταζόμενο Μάθημα   14/09/2021
Γ΄Λυκείου
Μάρκετινγκ - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οικονομικά - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021

Οικονομική Εμπορική Σχολή Μιτσή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Λογιστική Α' Λυκείου - Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Επιχειρηματικότητα Α' Λυκείου - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Οικονομικά Α' Λυκείου Προσανατολισμού - Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Β΄Λυκείου
Επιχειρηματικότητα Β' Λυκείου - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Εμπορικά Β' Λυκείου - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Γ΄Λυκείου
Επιχειρηματικότητα Γ' Λυκείου - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021
Μάρκετινγκ Γ' Λυκείου - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   10/09/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄ Έτος
Δακτυλογραφία με τη χρήση Η/Υ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οικονομικά - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - ΥΤ, ΥΓ,   08/09/2021
Αρχές Λογιστικής - Εξεταζόμενο Μάθημα - ΥΤ, ΥΓ   08/09/2021
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις - Εξεταζόμενο Μάθημα - YT, ΥΓ   08/09/2021
Λογιστική/Οικονομικά Α΄ Τεχνικών Σχολών (ΘΞΜ) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   14/09/2021
Β΄ Έτος
Δακτυλογραφία Β' Τεχνικών Σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Β΄ Τεχνικών σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις Β' Τεχνικών Σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Μάρκετινγκ Β' Τεχνικών Σχολών- Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική Β' Τεχνικών Σχολών - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική Β' Τεχνικών Σχολών - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οικονομικά Β' Τεχνικών Σχολών - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Β΄ Τεχνικών σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Οργάνωση, Λειτουργία και Εξοπλισμός Γραφείου Β΄ Τεχνικών σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική/Οικονομικά Β΄ Τεχνικών Σχολών (ΘΞΜ) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   14/09/2021
Γ΄ Έτος
Δακτυλογραφία Γ' Τεχνικών Σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Γ΄ Τεχνικών σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Μάρκετινγκ Γ' Τεχνικών Σχολών- Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική Γ' Τεχνικών Σχολών - Εξεταζόμενο Μάθημα   08/09/2021
Λογιστική/Οικονομικά Γ΄ Τεχνικών Σχολών (ΘΞΜ) - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   14/09/2021