Πλαίσια Μάθησης

Λύκειο

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ΄ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Οικονομικά Προσανατολισμού - Eξεταζόμενο Μάθημα    21/01/2021
Οικονομικά Κ.Κ. - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα Μάθημα 21/01/2021
Β' Λυκείου
Λογιστική - Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Οικονομικά - Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων - Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Εμπορικά - Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ΄ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Έτος
Δακτυλογραφία με τη χρήση Η/Υ - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Οικονομικά - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - ΥΤ, ΙΓ, ΘΥΤ, ΘΥΛ 21/01/2021
Οικονομικά - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα - ΘΞΜ 21/01/2021
Αρχές Λογιστικής - Εξεταζόμενο Μάθημα - ΥΤ, ΙΓ, ΘΥΤ, ΘΥΛ 21/01/2021
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις - Εξεταζόμενο -   ΘΥΤ, ΘΥΛ 21/01/2021
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις - Εξεταζόμενο   - YT, IΓ 21/01/2021
Β' Έτος
Δακτυλογραφία Β' Τεχνικών Σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ Β΄ Τεχνικών σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Εμπορικά Β' Τεχνικών Σχολών - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Μάρκετινγκ Β' Τεχνικών Σχολών- Εξεταζόμενο Μάθημα 21/01/2021
Λογιστική Β' Τεχνικών Σχολών 21/01/2021
Λογιστική/Οικονομικά Β΄ 'Ετους Τεχνικών Σχολών (ΘΞΜ) 21/01/2021