Αναλυτικό Πρόγραμμα

Εμπορικά

ΠεριγραφήΑρχείοΗμερομηνία
Φιλοσοφία 16/01/2017
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 26/08/2020
Γενικός Σκοπός του Μαθήματος 16/01/2017
Γενικός Σκοπός κατά τάξη 16/01/2017
Περιεχόμενο 16/01/2017
Μεθοδολογία 16/01/2017
Αξιολόγηση Μαθήματος 16/01/2017

Λογιστική

ΠεριγραφήΑρχείοΗμερομηνία
Φιλοσοφία 16/01/2017
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 26/08/2020
Γενικός Σκοπός του Μαθήματος 16/01/2017
Γενικός Σκοπός κατά τάξη 16/01/2017
Περιεχόμενο 16/01/2017
Μεθοδολογία 16/01/2017
Αξιολόγηση Μαθήματος 16/01/2017

Μάρκετινγκ

ΠεριγραφήΑρχείοΗμερομηνία
Φιλοσοφία 03/08/2017
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 26/08/2020
Γενικός Σκοπός του Μαθήματος 03/08/2017
Γενικός Σκοπός κατά τάξη 03/08/2017
Περιεχόμενο 03/08/2017
Μεθοδολογία 03/08/2017
Αξιολόγηση Μαθήματος 03/08/2017

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠεριγραφήΑρχείοΗμερομηνία
Φιλοσοφία 16/01/2017
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 26/08/2020
Γενικός Σκοπός του Μαθήματος 16/01/2017
Γενικός Σκοπός κατά τάξη 16/01/2017
Περιεχόμενο 16/01/2017
Μεθοδολογία 16/01/2017
Αξιολόγηση Μαθήματος 16/01/2017

Οικονομικά - Πολιτική Οικονομία

ΠεριγραφήΑρχείοΗμερομηνία
Φιλοσοφία 16/01/2017
Δείκτες Επιτυχίας - Επάρκειας 26/08/2020
Γενικός Σκοπός του Μαθήματος 16/01/2017
Γενικός Σκοπός κατά τάξη 16/01/2017
Περιεχόμενο 16/01/2017
Μεθοδολογία 16/01/2017
Αξιολόγηση Μαθήματος 16/01/2017