Ενδεικτικό Υλικό Παιδαγωγικής Στήριξης Μαθητών | Μαθητριών

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Οικονομικά-Λογιστική Προσανατολισμού - Α' Τάξη 06/04/2020
Οικονομικά - B' Τάξη 06/04/2020
Εμπορικά - Β' Τάξη 06/04/2020
Λογιστική - Β' Τάξη 06/04/2020
Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Β' Τάξη 06/04/2020
Οικονομικά - Γ' Τάξη 13/03/2020
Μάρκετινγκ - Γ' Τάξη 19/03/2020
Λογιστική - Γ' Τάξη 19/03/2020
Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Γ' Τάξη 19/03/2020

Τεχνική Σχολή

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Αρχές Λογιστικής ΤΣ - Α' Τάξη 06/04/2020
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις ΤΣ - A' Τάξη 06/04/2020
Δαχτυλογραφία με Χρήση Η/Υ - Α' Τάξη 06/04/2020
Οικονομκά ΤΣ - Α' Τάξη 06/04/2020
Γενικές Εμπορικές Γνώσεις ΤΣ - Β' Τάξη 06/04/2020
Λογιστική ΤΣ - Β' Τάξη 06/04/2020
Μάρκετινγκ ΤΣ - Β' Τάξη 06/04/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ - Β' Τάξη 06/04/2020
Δαχτυλογραφία με Χρήση Η/Υ - Β' Τάξη 06/04/2020
Oργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΣ - Γ' Τάξη 13/03/2020
Λογιστική ΤΣ - Γ' Τάξη 13/03/2020
Μάρκετινγκ ΤΣ - Γ' Τάξη 13/03/2020
Εμπορικές Εφαρμογές Μέσω Η/Υ - Γ' Τάξη 19/03/2020
Δαχτυλογραφία με Χρήση Η/Υ - Γ' Τάξη 19/03/2020